RELATIETHERAPIE

RELATIETHERAPIE

Relatieproblemen
Seksualiteit & Parafilieën


GEZINSBEGELEIDING

GEZINSBEGELEIDING


VOLWASSENEN

VOLWASSENEN

Depressie
Angst
Burn-out
Eetproblemen
Levensbeschouwelijk
Rouw
Seksualiteit & Parafilieën


KINDEREN

KINDEREN

Autisme
ADHD
Probleemgedrag
Leerstoornissen


COACHING

COACHING

THERAPEUTEN

Walter engelen

Walter Engelen

De zoektocht naar zelfontplooiing met het daarmee gepaard gaande geluksgevoel van mensen is een fundamenteel streven. Mensen helpen om hun problemen te overstijgen en een gelukkig(er) leven te leiden is een levensdoel geworden. Met kennis, inzicht en medeleven samen op zoek gaan naar de mogelijkheden in eenieders leven is fascinerend en geeft eenieder de mogelijkheid zichzelf te vinden en goed te voelen. Walter specialiseerde zich in volwassenen- en relatietherapie.

Ik studeerde aan de Academie voor Integratieve Psychologie te Gent. Vervolledigd met cursussen aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven behaalde ik het diploma van Integratief Therapeut. Als gast docent aan de Academie voor Integratieve Psychologie begeleid ik eveneens therapeuten in opleiding.

Walter Engelen – Integratief Psychotherapeut – Zaakvoerder

Natascha De Vinster

Natasha De Vinster

Soms loop je in het leven tegen problemen aan, stagneert je vitaliteit, bots je op terugkerende conflicten… Als problemen de overhand nemen, wachten we vaak te lang met het inroepen van hulp. Hulp inroepen is echter een teken van durf, kracht en moed.

Constructief met je problemen leren omgaan, en ze zo hanteerbaar maken, leren om op een nieuwe manier naar jezelf te kijken, anders te denken, anders te doen, kortom openstaan voor verandering, dat is waar ik samen met jou naartoe wil werken. Zo kan je dichter bij jezelf komen en je eigen mogelijkheden en talenten benutten in je persoonlijke groei. Problematieken kunnen ook vanuit een heel ander perspectief bekeken worden en vanuit een meer holistisch kader benaderd worden. Psychotherapie kan dan aangevuld worden met shiatsu. Ook een shiatsutherapie op zich is mogelijk. Shiatsu richt zich als holistische massagetechniek op herstel van evenwicht tussen denken, voelen en doen. De drukpuntmassage activeert, versterkt en stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Word je bewust van je vermogen om je eigen innerlijke kracht aan te wenden om fysieke, mentale en/of emotionele onbalans te herstellen…

Natasha De Vinster – Integratief psychotherapeute i.o. – Shiatsubeoefenaar

Contacteer ons via mail op info@synerga.be of telefonisch via onthaal: +32 (0) 468 43 98 89

Yves Vennekens

Yves Vennekens

Yves behaalde een master in de Pedagogische Wetenschappen en is Relatie- en Gezinsthereapeut i.o. In functie van het werkveld wordt dit voortdurend aangevuld met specifieke bijscholingen. Hij heeft een ruime ervaring opgebouwd in het klinisch werkveld met betrekking tot het begeleiden en coachen van kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele problemen, opvoedings- en gezinsbegeleiding.

In relatie- en gezinstherapie gaan we systemisch aan de slag. Samen kijken we hoe jullie als gezin of relatie in interactie gaan met jullie context (omgeving) en evalueren we beïnvloedingen, negatieve spiralen, knopen, blokkades, als ook de krachten, positieve elementen van je gezin/relatie. Door deze bewustwording, krijg je een ander zicht op de moeilijkheden binnen je relatie/gezin. We zoeken samen naar handvatten om je anders te gedragen ten opzichte van elkaar en de problemen te verminderen. Ik leg de focus op de verbinding met aandacht voor het (gezin/relatie als) systeem.

Yves Vennekens – Pedagoog – Relatie- en Gezinstherapeut i.o.

Contacteer ons via mail op info@synerga.be of telefonisch via onthaal: +32 (0) 468 43 98 89

Jessie Wouters

Jessie Wouters

Jessie studeerde te Antwerpen school- en pedagogische psychologie. Vanuit deze interesse studeerde Jessie verder aan de KU Leuven en behaalde een master in de klinische psychologie met specialisatie ‘kinderen en adolescenten’.

Momenteel ben ik werkzaam bij het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB). Hier ben ik verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Mijn grootste drijfveer is het welbevinden van kinderen en jongeren waar ik me dan ook graag voor inzet. Ook zet ik mij in als vrijwilliger bij het project ‘huiswerkbegeleiding’.

Jessie Wouters – Psycholoog

Contacteer ons via mail op info@synerga.be of telefonisch via onthaal: +32 (0) 468 43 98 89

Katelijne Verachtert_ronde foto

Katelijne Verachtert

Iedereen verdient een plekje waar zijn/haar gedachten, gevoelens en gedragingen echt gehoord en gezien kunnen worden.

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar kinderen en jongeren helpen en begeleiden, is iets wat mij bezielt. Ik haalde mijn master in de klinische psychologie met specialisatie kinderen en jongeren (KUL). Momenteel volg ik het postgraduaat cliëntgerichte psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin. Daarnaast ben ik ook actief als therapeut op vrijwillige basis bij TEJO (therapeuten voor jongeren), waarbij ik kortdurend therapeutische ondersteuning bied aan jongeren. Graag zet ik mijn kwaliteiten in om psychologische zorg te bieden aan kinderen, jongeren en hun gezin. Ik hecht hierbij veel belang aan een empathische en luisterende houding met respect voor de unieke eigenschappen en levensgeschiedenis van het kind of de jongere. De therapie of begeleiding wordt afgestemd op de noden van het kind.

Katelijne Verachtert – Klinisch kinder- en jeugdpsycholoog – cliëntgericht experiëntiële psychotherapeut i.o.

Contacteer ons via mail op info@synerga.be of telefonisch via onthaal: +32 (0) 468 43 98 89

@2017 Synerga. Alle rechten voorbehouden.

Webdesign – Copyright WiThService.be