THERAPEUTEN

Walter Engelen

De zoektocht naar zelfontplooiing met het daarmee gepaard gaande geluksgevoel van mensen is een fundamenteel streven. Mensen helpen om hun problemen te overstijgen en een gelukkig(er) leven te leiden is een levensdoel geworden. Met kennis, inzicht en medeleven samen op zoek gaan naar de mogelijkheden in eenieders leven is fascinerend en geeft eenieder de mogelijkheid zichzelf te vinden en goed te voelen. Walter specialiseerde zich in volwassenen- en relatietherapie.

Ik studeerde aan de Academie voor Integratieve Psychologie te Gent. Vervolledigd met cursussen aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven behaalde ik het diploma van Integratief Therapeut. Als gast docent aan de Academie voor Integratieve Psychologie begeleid ik eveneens therapeuten in opleiding.
Extra opleidingen in psychodrama werden gevolgd bij Moira Verhofstadt. Momenteel bekwamen we ons verder als hypnose deskundige bij het Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging (VHYP) te Kortenberg (KULeuven).
Walter Engelen - Integratief Psychotherapeut - Zaakvoerder

Contacteer ons via mail op info@synerga.be of telefonisch via onthaal: +32 (0) 468 43 98 89.

Natasha De Vinster

Soms loop je in het leven tegen problemen aan, stagneert je vitaliteit, bots je op terugkerende conflicten... Als problemen de overhand nemen, wachten we vaak te lang met het inroepen van hulp. Hulp inroepen is echter een teken van durf, kracht en moed.

Constructief met je problemen leren omgaan, en ze zo hanteerbaar maken, leren om op een nieuwe manier naar jezelf te kijken, anders te denken, anders te doen, kortom openstaan voor verandering, dat is waar ik samen met jou naartoe wil werken. Zo kan je dichter bij jezelf komen en je eigen mogelijkheden en talenten benutten in je persoonlijke groei. Problematieken kunnen ook vanuit een heel ander perspectief bekeken worden en vanuit een meer holistisch kader benaderd worden. Psychotherapie kan dan aangevuld worden met shiatsu. Ook een shiatsutherapie op zich is mogelijk. Shiatsu richt zich als holistische massagetechniek op herstel van evenwicht tussen denken, voelen en doen. De drukpuntmassage activeert, versterkt en stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Word je bewust van je vermogen om je eigen innerlijke kracht aan te wenden om fysieke, mentale en/of emotionele onbalans te herstellen... Momenteel bekwamen we ons verder als hypnose deskundige bij het Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging (VHYP) te Kortenberg (KULeuven).
Natasha De Vinster - Integratief psychotherapeute en Shiatsubeoefenaar

Contacteer ons via mail op info@synerga.be of telefonisch via onthaal: +32 (0) 468 43 98 89