RELATIEPROBLEMEN

Relatietherapie is erop gericht om relationele problemen tussen partners op te lossen.


In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor; dit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie.
Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uit komen, staan zij voor de keuze om ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen. Indien er voor het laatste gekozen wordt kan relatietherapie uitkomst bieden. Samen met beide partners brengt de relatietherapeut de problemen in de relatie van het paar in kaart. Vervolgens gaat men tijdens de relatietherapie op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen. Hieruit kunnen onder andere nieuwe omgangspatronen en betere communicatie voortkomen, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie weer voor beide partners bevredigend wordt.

De therapeut biedt echter geen kant en klare oplossingen.  Beide partners zullen energie moeten steken in zichzelf en hun relatie om de relatietherapie te laten slagen.

Vaak wordt relatietherapie ingezet als laatste strohalm: de partners staan eigenlijk al op het punt om uit elkaar te gaan maar geven de relatie door middel van therapie nog een laatste kans. Echter, hoe langer men wacht met het aanpakken van een moeizame relatie, hoe complexer de problemen worden. Relatietherapie is dan ook niet alleen bedoeld als laatste redmiddel, het kan bijvoorbeeld ook dienen als middel tot verdieping van een relatie. Tijdens relatietherapie kan ook duidelijk worden dat beide partners er alsnog voor kiezen om de relatie te beëindigen, of om een zogenaamde “proefscheiding” aan te gaan. In dat geval kan de relatietherapeut het paar begeleiden om dit proces zo soepel en respectvol mogelijk te laten verlopen. Een onlosmakelijk bestanddeel van elke relatie is seksualiteit met zijn grote verscheidenheid aan belevingsvormen. De belangrijke plaats die seksualiteit in de meeste relaties inneemt maakt dat het bijdraagt tot enerzijds een sterke verbondenheid en anderzijds tot een bron van frustratie en mogelijk problemen. Een therapeut kan hier op neutrale wijze enerzijds wetenschappelijk correcte informatie verlenen en anderzijds de (her)integratie van seksualiteit in een relatie begeleiden tot tevredenheid van beide partners. Waar mensen heel dicht samen leven ontstaan altijd spanningen. Deze spanningen kunnen door tal van redenen leiden tot niet gepaste omgangsvormen. Geweld is hiervan een extreme doch geen zeldzame vorm. Wij begeleiden zowel slachtoffers als plegers van geweld in relaties.

SEKSUALITEIT & PARAFILIEËN

Een onlosmakelijk bestanddeel van elke relatie is seksualiteit met zijn grote verscheidenheid aan belevingsvormen. Er kan zowel een over- als onderwaardering worden toegekend aan de plaats die seksualiteit inneemt in een relatie.

De belangrijke plaats die seksualiteit in de meeste relaties inneemt maakt dat het bijdraagt tot enerzijds een sterke verbondenheid en anderzijds tot een bron van frustratie en mogelijk problemen. Een therapeut kan hier op neutrale wijze enerzijds wetenschappelijk correcte informatie verlenen en anderzijds de (her)integratie van seksualiteit in een relatie begeleiden tot tevredenheid van beide partners. Vaak zijn mensen beschaamd om een heel intiem onderwerp zoals seksualiteit aan te spreken. Mensen zijn hier zeer kwetsbaar en dat maakt hun bang om er over te praten. De angst voor afkeuring en als pervers te worden bestempeld is zeer reëel. Denken we aan seksverslaving en parafilieën zoals fetisjisme (seks met voorwerpen), urolagnie (plasseks), gerontofilie (ouderenseks), sadomasochisme kortweg SM of BDSM (bondage, dominantie, onderwerping, masochisme). Deze vormen van seksualiteit veroorzaken sterke seksuele opwinding waardoor een persoon steeds opnieuw dit seksueel gedrag gaat stellen. Sommige parafilieën zijn strafbaar bij wet zoals pedofilie(seksueel aangetrokken voelen als volwassene tot kinderen of jongeren (meisjes of jongens)), exhibitionisme (seksuele opwinding ervaren door het in het openbaar tonen van de geslachtsdelen aan anderen), voyeurisme (opgewonden worden van het begluren van de seksuele activiteiten van andere personen), frotteurisme (seksueel opgewonden raken door anderen ongewenst en zonder toestemming aan te raken), zoöfilie (opwinding ervaren door seksuele contacten met dieren) en andere. In de therapeutische setting kan er op een veilige manier over worden gepraat en bekijken we samen hoe dit een plaats krijgt in iemands leven en/of hoe er aan verandering wordt gewerkt.