RELATIETHERAPIE

RELATIETHERAPIE

Relatieproblemen
Seksualiteit & Parafilieën


GEZINSBEGELEIDING

GEZINSBEGELEIDING


VOLWASSENEN

VOLWASSENEN

Depressie
Angst
Burn-out
Eetproblemen
Levensbeschouwelijk
Rouw
Seksualiteit & Parafilieën


KINDEREN

KINDEREN

Autisme
ADHD
Probleemgedrag
Leerstoornissen


COACHING

COACHING

OPLEIDINGEN

Kracht van Tekentaal

“(kinder)tekeningen … beeldtaal van het onderbewuste”

Deze opleiding is bedoeld voor psychologen, (psycho)therapeuten, kinder- en jongerentherapeuten, kindercoaches, leerkrachten, opvoeders, ouders, …

“(kinder)tekeningen … beeldtaal van het onderbewuste”

Onze psychische organisatie, waar gevoelens, ideeën en acties ontstaan, is onophoudelijk in beweging. Een momentopname daarvan zal door te tekenen in een beeld vastgelegd worden. Een tekening is namelijk de symboliek van wat er op het onbewuste niveau afspeelt (ieders unieke persoonlijke beeldtaal). Tekeningen van zowel kinderen, jongeren als volwassenen geven informatie die deels uit het bewuste brein komen alsook uit het onbewuste beeldreservoir, waar al onze herinneringen gestockeerd zijn. Tekeningen vertellen ons wat met woorden vaak niet te beschrijven valt.

Door het analyseren van tekeningen leren we zwakheden, angsten en negatieve eigenschappen kennen en krijgen we eveneens inzicht in sterke kanten en vaardigheden.

Tekenen is een uitnodiging om dicht bij jezelf te komen, je binnenwereld te verkennen, stil te worden, te verwonderen, te focussen, … Door te tekenen kan je ontladen, opladen, troosten, laten zien hoeveel boosheid evenals kracht er nog in je aanwezig zijn.

Deze korte training omvat:

 • tekeningen van kinderen, jongeren en volwassen analyseren, begrijpen en omzetten
 • de mens- huis- en boomtekening en varianten
 • de (regressieve) kinetische gezinstekening en de familietekening
 • affecttekening
 • intuïtief tekenen
 • symboliek van de bladspiegel
 • kleursymboliek
 • tekentaal
 • diagnostisch perspectief

Deze opleiding is bedoeld voor psychologen, (psycho)therapeuten, kinder- en jongerentherapeuten, kindercoaches, leerkrachten, opvoeders, ouders, …

Kostprijs Opleiding: 950€ (Btw incl.+ lesmateriaal).

Tijdens onze opleidingen voorzien wij een eenvoudige lunch tijdens de middag!

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.
Voorafbetaling: 214,9€
Komt in aanmerking voor KMO: 735,1€
Waarvan zelf te betalen: 441,1€
Belgische overheid subsidieert: 294,0€

Voorjaar 2020

Dag 1: za 18/01/2020
Dag 2: za 15/02/2020
Dag 3: za 22/02/2020
Dag 4: za 29/02/2020

Telkens van 9:00 tot 16:00

Leslocatie:

Swanenberg
Alfons Stesselstraat 19
3012 Leuven

Verslavingscounseling

“Het gekaapte brein”

Verslavingen komen in elke tijdsperiode en op elke plaats voor. Het zijn grote problemen, die met de menselijke natuur verbonden lijken te zijn. Dat bijna 20% van de Belgen ooit met verslaving te kampen krijgt, bewijst dat het probleem groot is. Het is erg lastig om van een verslaving af te komen. Beter worden doe je door slimmer te worden dan het verslavingsmechanisme, niet door sterker te willen zijn dan het product. Daarom kan dit probleem vaak niet zelfstandig opgelost worden en heeft men professionele hulp nodig.

Deze training/opleiding is bedoeld voor psychologen, psychotherapeuten, jongerentherapeuten, opvoeders, ouders, familieleden, etc …

Een counselor die gespecialiseerd is in drugs- en verslavingsproblematiek, kan op het juiste moment passende hulp bieden.

Deze opleiding omvat:

 • Wat is een verslaving?
 • Schaamte en kwetsbaarheid
 • Van kwetsbaarheid naar kracht (in samenwerking met Luc Jansen … in balans)
 • Verslavingscounseling
 • Cognitieve gedragstherapie en nazorg
 • Een alternatieve aanpak met psychodrama, ACT, creatieve therapie, etc…

Kostprijs Opleiding: 1090€ (Btw incl.+ lesmateriaal).

Tijdens onze opleidingen voorzien wij een eenvoudige lunch tijdens de middag!

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.
Voorafbetaling: 239,2€
Komt in aanmerking voor KMO: 850,8€
Waarvan zelf te betalen: 510,5€
Belgische overheid subsidieert: 340,3€

Najaar 2019

di 05/11/2019
di 12/11/2019
di 03/12/2019
di 10/12/2019
di 17/12/2019

Telkens van 9u tot 16u

Leslocatie:

Swanenberg
Alfons Stesselstraat 19
3012 Leuven

Psychodrama

Al onze opleidingen vinden plaats in een unieke en professionele omgeving. Ruime en lichte lokalen zijn onontbeerlijk om de bemiddelingstechnieken -en vaardigheden nog beter eigen te maken. Om deze reden zoeken wij steeds naar nieuwere en betere locaties.

Hierdoor kan de leslocatie soms afwijken van de gepubliceerde locatie.

Uitgebreide kennismaking met actie- en dramatechnieken.

Deze leergroep richt zich naar elkeen die wil werken aan persoonlijke groei en meer inzicht wil krijgen in eigen functioneren.

Met behulp van psychodramatechnieken wordt de mogelijkheid geboden om zichzelf beter te leren kennen.

Men ondervindt als het ware aan den lijve wat psychodrama in beweging kan zetten en leert op actieve wijze hoe de technieken van psychodrama gehanteerd kunnen worden.

Van de deelnemers wordt een sterke motivatie en actieve participatie verwacht.

In het belang van het groepsproces wordt op elke bijeenkomst de aanwezigheid van iedere cursist verwacht.

Na elke sessie wordt er tijd uitgetrokken om aan processing te doen. De gehanteerde actietechnieken worden toegelicht met reflectie op hun toepasbaarheid voor de doelgroep waarmee je werkt.

Kostprijs Opleiding: 580€. (Btw incl.)

Nieuwe opleiding Psychodrama in voorbereiding.

Najaar 2018

vrijdag 5 oktober
vrijdag 12 oktober
vrijdag 19 oktober
vrijdag 26 oktober
vrijdag 9 november

Telkens van 9:30 – 16u30

De eerste dag om 10u30

Locatie:

wordt later bevestigd

Nieuwe opleiding Psychodrama in voorbereiding.
Nieuwe opleiding Psychodrama in voorbereiding.
Nieuwe opleiding Psychodrama in voorbereiding.

@2017 Synerga. Alle rechten voorbehouden.

Webdesign - Copyright WiThService.be