OPLEIDINGEN

Verslavingscounseling

“Het gekaapte brein”

Verslavingen komen in elke tijdsperiode en op elke plaats voor. Het zijn grote problemen, die met de menselijke natuur verbonden lijken te zijn. Dat bijna 20% van de Belgen ooit met verslaving te kampen krijgt, bewijst dat het probleem groot is. Het is erg lastig om van een verslaving af te komen. Beter worden doe je door slimmer te worden dan het verslavingsmechanisme, niet door sterker te willen zijn dan het product. Daarom kan dit probleem vaak niet zelfstandig opgelost worden en heeft men professionele hulp nodig.

Deze training/opleiding is bedoeld voor psychologen, psychotherapeuten, jongerentherapeuten, opvoeders, ouders, familieleden, etc …

Een counselor die gespecialiseerd is in drugs- en verslavingsproblematiek, kan op het juiste moment passende hulp bieden.

Deze opleiding omvat:

  • Wat is een verslaving?
  • Schaamte en kwetsbaarheid
  • Van kwetsbaarheid naar kracht (in samenwerking met Luc Jansen … in balans)
  • Verslavingscounseling
  • Cognitieve gedragstherapie en nazorg
  • Een alternatieve aanpak met psychodrama, ACT, creatieve therapie, etc…

Kostprijs Opleiding: 1090€ (Btw incl.+ lesmateriaal).

Tijdens onze opleidingen voorzien wij een eenvoudige lunch tijdens de middag!

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.
Voorafbetaling: 239,2€
Komt in aanmerking voor KMO: 850,8€
Waarvan zelf te betalen: 510,5€
Belgische overheid subsidieert: 340,3€

Ik ben Lieve Van Beeck, Integratief Psychotherapeut. 

Na een jarenlange carrière als zorgcoördinator in het onderwijs en onderwijsexpert ontwikkelingsstoornissen (meer bepaald hoogbegaafdheid en ADHD) werd het tijd voor iets anders. Het onderwijs bracht me geen voldoening meer, omdat administratief werk de bovenhand kreeg. Mijn passie om te werken met mensen daarentegen bracht me op het idee om integratieve psychotherapie te gaan studeren en tijdens deze studie mijn eigen praktijk op te starten. Sinds 2011 ben ik trotse praktijkmanager van praktijkhuis Het Geheel. Ik verdiepte me verder in een aantal boeiende thematieken zoals trauma, ADHD bij volwassenen, adoptie en verslaving. 

Als verslavingscounselor werk ik samen met Vias (Instituut voor Verkeersveiligheid in Brussel) en U – center (behandelkliniek voor mensen met een verslaving in Nederland).

Naast trauma therapie, het werken met adoptanten en geadopteerden en ondersteuning voor volwassenen met ADHD, bied ik nazorg aan cliënten die na hun opname in U – center opnieuw in de maatschappij moeten functioneren. 

Ik richt mij vooral op tieners, jongeren en volwassenen.