OPLEIDINGEN

Kracht van Tekentaal

“(kinder)tekeningen … beeldtaal van het onderbewuste”

Deze opleiding is bedoeld voor psychologen, (psycho)therapeuten, kinder- en jongerentherapeuten, kindercoaches, leerkrachten, opvoeders, ouders, …

“(kinder)tekeningen … beeldtaal van het onderbewuste”

Onze psychische organisatie, waar gevoelens, ideeën en acties ontstaan, is onophoudelijk in beweging. Een momentopname daarvan zal door te tekenen in een beeld vastgelegd worden. Een tekening is namelijk de symboliek van wat er op het onbewuste niveau afspeelt (ieders unieke persoonlijke beeldtaal). Tekeningen van zowel kinderen, jongeren als volwassenen geven informatie die deels uit het bewuste brein komen alsook uit het onbewuste beeldreservoir, waar al onze herinneringen gestockeerd zijn. Tekeningen vertellen ons wat met woorden vaak niet te beschrijven valt.

Door het analyseren van tekeningen leren we zwakheden, angsten en negatieve eigenschappen kennen en krijgen we eveneens inzicht in sterke kanten en vaardigheden.

Tekenen is een uitnodiging om dicht bij jezelf te komen, je binnenwereld te verkennen, stil te worden, te verwonderen, te focussen, … Door te tekenen kan je ontladen, opladen, troosten, laten zien hoeveel boosheid evenals kracht er nog in je aanwezig zijn.

Deze korte training omvat:

  • tekeningen van kinderen, jongeren en volwassen analyseren, begrijpen en omzetten
  • de mens- huis- en boomtekening en varianten
  • de (regressieve) kinetische gezinstekening en de familietekening
  • affecttekening
  • intuïtief tekenen
  • symboliek van de bladspiegel
  • kleursymboliek
  • tekentaal
  • diagnostisch perspectief

Deze opleiding is bedoeld voor psychologen, (psycho)therapeuten, kinder- en jongerentherapeuten, kindercoaches, leerkrachten, opvoeders, ouders, …

Kostprijs Opleiding: 979,0€ (Btw incl. + lesmateriaal)

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*

* Voorafbetaling:                             219,9€
Komt in aanmerking voor KMO:   759,1€
Waarvan zelf te betalen:                531,4€
Belgische overheid subsidieert:   227,7€

Eigen bijdrage is dus:                    751,3 Euro

Ik ben Lieve Van Beeck, Integratief Psychotherapeut. 

Na een jarenlange carrière als zorgcoördinator in het onderwijs en onderwijsexpert ontwikkelingsstoornissen (meer bepaald hoogbegaafdheid en ADHD) werd het tijd voor iets anders. Het onderwijs bracht me geen voldoening meer, omdat administratief werk de bovenhand kreeg. Mijn passie om te werken met mensen daarentegen bracht me op het idee om integratieve psychotherapie te gaan studeren en tijdens deze studie mijn eigen praktijk op te starten. Sinds 2011 ben ik trotse praktijkmanager van praktijkhuis Het Geheel. Ik verdiepte me verder in een aantal boeiende thematieken zoals trauma, ADHD bij volwassenen, adoptie en verslaving. 

Als verslavingscounselor werk ik samen met Vias (Instituut voor Verkeersveiligheid in Brussel) en U – center (behandelkliniek voor mensen met een verslaving in Nederland).

Naast trauma therapie, het werken met adoptanten en geadopteerden en ondersteuning voor volwassenen met ADHD, bied ik nazorg aan cliënten die na hun opname in U – center opnieuw in de maatschappij moeten functioneren. 

Ik richt mij vooral op tieners, jongeren en volwassenen.