GEZINSBEGELEIDING

In een gezinsbegeleiding werken wij met jullie als gezin aan de manier van communiceren binnen het gezin en het omgaan met problemen die zich stellen. 

Wat is gezinstherapie?

Bij gezinstherapie staan de problemen in het gezin centraal. We onderzoeken hoe de gezinsleden op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen veroorzaakt en in stand gehouden worden. Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie waarbij het niet gaat over één persoon, maar over het op elkaar inwerken van alle personen van dat systeem.

Bij gezinstherapie kijken we naar het hele ”systeem”, dat het gezin vormt. In de manier waarop mensen met elkaar omgaan, ontstaan patronen in de omgangsvormen. Soms helpen deze patronen en soms helpen ze juist niet.

Er zijn omstandigheden die de bestaande patronen binnen het gezin kunnen verstoren zoals:

– ernstige ziekte of overlijden binnen het gezin of bij mensen die dichtbij staan
– problemen van een gezinslid (met zichzelf of op school of werk)
– partnerrelatieproblemen
– geboorte
– puberteit
– het uit huis gaan van kinderen
– omstandigheden
– ons karakter
– door wat we onze ouders hebben zien doen.

Soms ontwikkelt het gezin met elkaar nieuwe patronen die helpen, soms lukt dat niet en ontstaan niet- helpende patronen. In gezinstherapie staan de relaties binnen het gezin centraal. Er wordt vooral gefocust op de sterke kanten van het gezin. In de therapie wordt gezocht naar mogelijkheden om minder helpende manieren van met elkaar omgaan te verminderen door de sterke kanten en de mogelijkheden binnen het gezin te benutten en uit te breiden. Onderzocht wordt welke manieren helpen om elkaar te steunen en weer te begrijpen en om samen weer momenten van plezier te hebben.

Naast het bekende vader-moeder-kind(eren)- gezin bestaan er ook andere gezinsvormen: eenoudergezinnen, gezinnen met een plus moeder of plus vader, samengestelde gezinnen, homo- en/of lesbo-ouders met één of meer kinderen.

JONGE GEZINNEN

We merken vaak bij relatietherapie dat het voor jonge ouders een hele kunst is om goed om te gaan met hun ouderschap. De geboorte van een kind brengt meer veranderingen dan veel mensen van tevoren beseffen. Niet alleen praktisch, maar ook op emotioneel gebied. Gebroken nachten, problemen met borstvoeding, het gevoel van de moeder dat ze er alleen voorstaat of van de vader dat hij zich opeens een buitenstaander voelt (soms ook omgekeerd), het gevoel dat je aan elkaar niet meer toekomt, onzekerheid en angsten over de nieuwe verantwoordelijkheden: alles kost energie.

Een baby geeft helaas lang niet altijd het gevoel van ”op de roze wolk”, zoals je dat wellicht verwacht en in ieder geval gehoopt had.

Ook in latere fasen kan het ouderschap problemen opleveren: verschil van mening over de opvoeding; drukke kinderen waar je als ouder eigenlijk niet goed tegen kunt als je uit je werk komt; het regelen van oppas als ze ziek zijn en niet naar het kinderdagverblijf kunnen; opeens je ouders veel in huis, (je zou niet weten hoe je het zonder hen moet regelen, maar het vraagt ook een nieuwe manier van omgaan met elkaar…), kortom, tal van zaken waarin jullie vast kunnen lopen en waarbij professionele ondersteuning zinvol kan zijn. De ervaring leert: hoe eerder je hulp zoekt, hoe minder je samen in destructieve patronen belandt.

GEZINNEN MET EEN PLUS MOEDER OF PLUS VADER

Plus moeder of plus vader zijn is niet eenvoudig: je wil niet de plek innemen van de afwezige vader of moeder, en tegelijkertijd ben je met je partner wel de ouders van de kinderen en heb je wel degelijk opvoedingsverantwoordelijkheid. Hoe ga je daar samen mee om? Hoe bouw je je eigen relatie met de kinderen op? Hoe bewaak je je eigen grenzen en ga je niet alleen maar heel veel geven omdat je zo graag die goede moeder of vader wil zijn? Wat is de juiste afstand, waar mag je je wel en waar niet mee bemoeien? Hoe verhoud je je tot je partner, als hij/zij partij trekt voor de kinderen? Hoe ga je om met eventueel schuldgevoel dat je de kinderen niet een ”normaal’ gezin kunt bieden? (Trouwens: wat is tegenwoordig nog ”normaal”?)

Samen met ons bekijken we jouw situatie, leer je gevoelige issues met je partner te bespreken en komen jullie samen tot een aanpak.

SAMENGESTELDE GEZINNEN

Bij samengestelde gezinnen is het een hele kunst om met alle betrokken mensen goed om te gaan.

Hoe ga je om met beide exen? Hoe verloopt het overleg over de opvoeding, zowel tussen jullie en de exen als ook tussen jullie onderling? Hoe gaat je nieuwe partner met je kinderen om? En wat vinden de kinderen van de nieuwe partner? Hoe ga je zelf om met je loyaliteit naar je kinderen enerzijds en je nieuwe partner anderzijds? Waar je dolgelukkig was met je nieuwe relatie, krijg je niet de tijd om eerst samen aan het samenwonen met elkaar te wennen: je vormt meteen een aantal dagen van de week een gezin, en soms een behoorlijk groot gezin!

HOMO- EN/OF LESBO-OUDERS MET KINDEREN

Veel homo- en lesbische stellen kiezen er tegenwoordig ook voor om kinderen te krijgen of te adopteren. Zonder nog veel voorbeelden zoeken zij hun weg: hoe ga je om met de vader(s) en respectievelijke moeder(s) van het kind? Hoe verdelen jullie de tijd die het kind bij de een en bij de ander doorbrengt? Hoe stemmen jullie de opvoeding op elkaar af? Waar vier je de verjaardagen? Hoe voorkom je dat het kind ontzettend verwend wordt met soms wel 4 ouders en 8 grootouders en alle bijbehorende ooms en tantes, vrienden en vriendinnen? Hoe bewaak je als mannengezin dat je niet teveel vrijheid geeft en als vrouwengezin dat je er niet steeds te dicht bovenop zit? (omgekeerd komt als reactie ook voor). Tal van vragen waar je samen in vast kunt lopen. Gezinstherapie kan je/jullie helpen je weg te vinden.

OUDERS MET VOLWASSEN KINDEREN

Ook als het gaat om problemen van volwassen kinderen met hun ouders, kan gezinstherapie uitkomst bieden. In deze veilige setting kunnen nu misschien die onderwerpen aan de orde komen, die je al heel lang met je ouders had willen bespreken. Want hoe oud je ook bent, op elk moment van je leven kunnen die oude kind-ervaringen weer de kop opsteken en pijnlijk je aandacht opeisen. Het is niet noodzakelijk om de verwerking daarvan samen met (één van) je ouders te doen. Maar als zij daar zelf open voor staan, kan dat wel heel verhelderend zijn en jou een hulp bieden bij die verwerking. Ook vanuit de ouders kan het zijn dat de relatie, nu het kind volwassen is, niet wordt wat je ervan hoopt of verwacht.

In gezinstherapie kunnen we kijken naar wat ieders behoeften zijn en hoe jullie daar een vorm bij kunnen vinden, die voor jullie allebei passend is.

PREVENTIEVE GEZINSBEGELEIDING

Voor mensen die erover denken om een gezin te gaan stichten, – nieuw of samengesteld of welke vorm dan ook – bieden wij preventieve gezinscoaching. We bespreken de belangrijke onderwerpen die je tegen gaat komen en helpen jullie je daarop voor te bereiden. We onderzoeken samen met jullie hoe jullie communiceren en problemen oplossen.

Contact

info@synerga.be

+32 (0)468 31 07 06

Maatschappelijke zetel:
Falconcare BV
Molenstraat 280 – 2490 Balen (B)
BE 0729.737.235

Kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen

Nieuwsbrief

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

Synerga is een afdeling van Falconcare BV

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

psychodiagnostiek

Diagnosestelling voor psychische problemen?

peopleinteraction

Op zoek naar opleidingen?

@2017 Synerga. Alle rechten voorbehouden.

Webdesign - Copyright WiThService.be