COACHING

“Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.

Coaching van groepen is eveneens mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Coaching is geworteld in de positieve psychologie. Inzicht verwerven is een vorm van leren waarbinnen de coachee door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.

Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee.

Gesprekken tussen coach en gecoachte hebben een concreet doel: iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon, de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen.

Coaching is motivatie op gang brengen om te veranderen. De gecoachte maakt altijd het onderstaande proces van leren door: Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam en dan naar Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het Onbewust Bekwaam handelen.

Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten als depressie, burn-out of bore-out. Stagnatie in bekwaamheid en verdere ontwikkeling, worden immers als belangrijke bronnen van oorsprong van deze klachten beschouwd. Het loont om de klachten voor te zijn door met behulp van een coach aan de inherente ontwikkelbehoefte van mensen bij te dragen.

Vormen van coaching

Er zijn talloze vormen van coaching. Hierbij een beperkt overzicht.

Assessmentcoaching: begeleiding en ondersteuning van mensen die in de nabije toekomst een assessment moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.

Gelukscoaching: is gericht op het vergroten van geluksbewustzijn door aan de ene kant saboterende gewoonten bewust te maken en aan de andere kant nieuwe geluksgewoonten op te bouwen. Gelukscoaching kan ingezet worden op werk, alsmede voor persoonlijke doeleinden.

Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren van verandering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

Loopbaancounseling: heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancounselor helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancounseling sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Preventieve Coaching: Bijdragen aan de ontwikkeling van skills en professionele maturiteit van de coachee om op effectievere wijze zijn of haar (toekomstige) taken uit te voeren. Hiermee kan worden voorkomen dat de coachee in een later stadium vastloopt in zijn of haar werk.

Teamcoaching: de coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.

Coachend leidinggeven kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten – althans voor het hoe.

Competentieontwikkelingsgericht coachen: geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling.”

Senior coaching: doel is coachen van senioren, 65+, maar vaak al vanaf 50 jaar, wanneer er grote veranderingen in het leven (gaan) plaats vinden. De coach begeleidt de ouder wordende mens en helpt met het ontdekken van de persoonlijke kracht om vanuit wensen en verlangens vorm te geven aan het leven dat rest of afronding van zijn of haar leven.

Coaching resulteert in positieve effecten op het gebied van:

  • Een afname van psychische klachten, zoals burn-out en stress;
  • Een toename van positieve gevoelens zoals tevredenheid met het werk;
  • Verbetering in vaardigheden en effectiviteit.

EETPROBLEMEN

Eetstoornis, eetprobleem of gewichtsprobleem? In de dagelijkse spreektaal, in de literatuur worden de termen eetstoornis en eetprobleem vaak door elkaar gebruikt en eigenlijk onterecht over één kam geschoren. Maar wat is nu precies het onderscheid? Eetprobleem of eetstoornis?

Individuele begeleiding

De begeleiding (vaak in combinatie met begeleiding van een voedingsdeskundige) bestaat uit inzichtgevende gesprekken waarin we ondersteunende en praktische handvatten aanreiken. Hiermee kun je meteen thuis concreet aan de slag. Ook kan bij een eetstoornis horen dat je ongezonde maatregelen neemt om dat wat je gegeten hebt zo snel mogelijk kwijt te raken. Zulke maatregelen zijn bijvoorbeeld extreem bewegen, braken of misbruik maken van laxeermiddelen. Een onlosmakelijk bestanddeel van elke relatie is seksualiteit met zijn grote verscheidenheid aan belevingsvormen. Er kan zowel een over- als onderwaardering worden toegekend aan de plaats die seksualiteit inneemt in een relatie.

Herken je iets in het volgende?

– Al jaren het ene na het andere dieet volgen…
– Boorlijk wisselen in gewicht…
– Na een ieder dieet meer aankomen dan je in eerste instantie was afgevallen…
– Allang weten ‘hoe het zou moeten’, maar het niet vol kunnen houden…
– Altijd zin hebben om (meer) te eten bij het zien, ruiken of proeven van lekker eten…
– Je voornemen om te lijnen en het ook even volhouden, maar na een periode weer overeten…
– Emoties en/ of gebeurtenissen weg eten…
– Je schamen, schuldig en alleen voelen als je weer veel hebt gegeten…
– Ik voelde me altijd schuldig bij het afrekenen van eten bij de kassa.
– Moedeloos was ik, van alle pogingen om te veranderen.
– Ik stop niet meer zomaar automatisch en impulsief iets in mijn mond maar ik kies veel bewuster wat, hoeveel en wanneer ik eet.
– Eén misser maakt nu niet meer dat het de rest van de dag ook fout gaat. 
– Ik had er nooit bij stil gestaan hoe lastig ik het mezelf steeds maakte.
– Ik laat mijn weegschaal niet mee bepalen hoe ik mij voel.
– Na zoveel jaren heb ik eindelijk mijn oplossing gevonden. En dat is dus geen dieet!

Hulp bij gewichts- en eetproblemen

Synerga bekijkt samen met jou volgende onderwerpen:

– inzicht vergroten: Waarom doe ik wat ik doe, wat helpt mij om mijn gedrag te veranderen?
– motivatie voor de moeilijke momenten: 
Wat wil ik bereiken, hoe kan ik omgaan met een lastige situatie?
– aandacht voor gedachten voor, tijdens en na het eten: Hoe en wanneer beïnvloeden mijn gedachten mijn eetgedrag? Hoe ontwikkel ik een positief denkpatroon? Hoe stel ik reële doelen?
– Gedragsveranderingen: Hoe leer ik anders te reageren op emoties en gebeurtenissen, en voorkom ik dat ik ga eten?

Eetstoornissen

Een eetstoornis – onderscheiden worden: Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven en Eetbuistoornis of Binge eating – is een ernstige en ingewikkelde psychiatrische ziekte. Kenmerkend voor eetstoornissen is de grote angst om dik te worden en het gestoorde eetgedrag.
Een eetstoornis ontwikkelt zich dusdanig dat iemand uiteindelijk op meerdere vlakken vastloopt. De stoornis heeft namelijk zeer ernstige lichamelijke, psychische en sociale gevolgen. Als je een eetstoornis hebt wordt gespecialiseerde hulpverlening aangeraden. Het genezingsproces neemt vaak een langere periode in beslag.

Eetproblemen

Bij een eetprobleem zijn de klachten milder (en voldoen niet aan de diagnostische criteria van een eetstoornis). De consequenties voor het psychische en sociale leven zijn belemmerend en beperkend, maar niet per definitie alles ontwrichtend. De risico’s op het lichamelijk vlak kunnen net als bij eetstoornissen wel gevaarlijk zijn. Zeker als er ook sprak is van een gewichtsprobleem als obesitas (zwaarlijvigheid).

Gewichtsproblemen

Van een gewichtsprobleem is sprake wanneer iemand een ongezond gewicht heeft, dat wil zeggen: ondergewicht, overgewicht of veel gewichtswisselingen heeft.
Een ongezond gewicht geeft gezondheidsrisico’s. Zo heeft ondergewicht bijvoorbeeld weerstandsvermindering, verlaging van de lichaamstemperatuur en afbraak van spierweefsel tot gevolg. Overgewicht geeft een verhoogd risico op aandoeningen als: diabetes (type 2), hart- en vaatziekten, hormonale stoornissen en gewrichtsklachten. Naast allerlei lichamelijke gevolgen, kan onder- en overgewicht allerlei psychische en sociale gevolgen hebben.
Een gewichtsprobleem kan allerlei oorzaken hebben, zoals lichamelijke aandoeningen. Wanneer een gewichtsprobleem ‘op zichzelf staat’, omdat dit enkel en alleen wordt veroorzaakt door een verkeerd voedingspatroon, wordt aangeraden om met behulp van een gewichtsconsulent of diëtist, een gezond voedingspatroon aan te leren (waarin genoeg, gevarieerd en regelmatig wordt gegeten).
Een gewichtsprobleem kan ook veroorzaakt worden door, of juist een oorzaak zijn van, een eetprobleem of eetstoornis. Naast voedingsdeskundige begeleiding door een diëtist, is vaak ook psychosociale begeleiding (voor de aanpak van het eetprobleem en daarmee ook het gewichtsprobleem) aangeraden.

Contact

info@synerga.be

+32 (0)468 31 07 06

Maatschappelijke zetel:
Falconcare BV
Molenstraat 280 – 2490 Balen (B)
BE 0729.737.235

Kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen

Nieuwsbrief

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

Synerga is een afdeling van Falconcare BV

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

psychodiagnostiek

Diagnosestelling voor psychische problemen?

peopleinteraction

Op zoek naar opleidingen?

@2017 Synerga. Alle rechten voorbehouden.

Webdesign - Copyright WiThService.be